Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

Γεμίσαμε με ειδικούς για το doping στην TV

Επειδή πολλοί «ειδικοί» μαζεύτηκαν στα κανάλια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι αρσιβαρίστες δεν ήξεραν ότι παίρνουν απαγορευμένα αναβολικά (λέμε τώρα), δεν απαλάσσονται από ευθύνες και κυρώσεις. Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Code, WADA 2003, pdf) στο άρθρο 2.1.1 ορίζει ρητά ότι «είναι προσωπική ευθύνη κάθε Αθλητή να εξασφαλίζει ότι καμία Απαγορευμένη Ουσία δεν εισέρχεται στο σώμα του. Οι Αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε Απαγορευμένη Ουσία ή Μεταβολιτών της ή Βιολογικών Δεικτών της εντοπιστούν σε σωματικά Δείγματά τους. Ανάλογα, δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί πρόθεση, παράλειψη, αμέλεια ή γνώση της Χρήσης από την πλευρά του Αθλητή για να στοιχειοθετηθεί παραβίαση». Η ύπαρξη δόλου ή αμέλειας εκ μέρους του αθλητή λαμβάνεται υπόψη μόνο για την πειθαρχική κύρωση που θα επιβληθεί στον αθλητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: